Zahtjev za izdavanjem suglasnosti za izvođenje radova na javnoj cesti

374

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije na temelju članka 55., 57. i 58. Zakona o cestama (NN 84/11) te u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05) izdaje suglasnost za izvođenje radova na javnoj cesti, cestovnom zemljištu i zaštitnom području županijskih i lokalnih cesta Bjelovarsko-bilogorske županije. Za izdavanje suglasnosti potrebno je priložiti:

1. Zahtjev

2. Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova

3. Potvrda o uplati u iznosu od 140 kn

Preuzmi dokument u PDF