Asfaltiranje lokalne ceste u Staroj Diklenici

282

Ovih dana asfaltirana je lokalna cesta (LC37022) u mjestu Stara Diklenica na području općine Kapela. Invenstitor je Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije. Ovim zahvatom asfaltirano je oko 1100m ceste.