20.2 C
Bjelovar
Subota, 12 lipnja, 2021

O nama

Tko smo

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko – bilogorske županije brine se o ukupno 926,203 km cesta. Od toga je 507,445 km županijskih cesta a 418,758 lokalnih cesta. Po vrsti kolnika Županijska uprava za ceste Bjelovarsko- bilogorske županije brine za 776,544 km asfaltnog kolnika, 142,553 makadama, 1,361 zemljanog kolnika te 5,745 neprohodnog dijela cesta.

Činjenice

Osnivač Županijske uprave za ceste je Bjelovarsko- bilogorska županija sa sjedištem u Bjelovaru, Dr. Ante Starčevića 8.

Odluka o osnivanju

Osnivač Županijske uprave za ceste je Bjelovarsko- bilogorska županija sa sjedištem u Bjelovaru, Dr. Ante Starčevića 8.

Odluku o osnivanju Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije donijela je temeljem članka 55. i 73. Zakona o javnim cestama (NN RH 100/96), članka 7. i 12. Zakona o ustanovama (NN RH 76/93.) i članka 16. Statuta Bjelovarsko- bilogorske županije („Županijski glasnik“ Županije Bjelovarsko- bilogorske broj: 1/94.), Županijska skupština Županije Bjelovarsko- bilogorske.

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko- bilogorske županije pravna je osoba za upravljanje javnim cestama na području Bjelovarsko- bilogorske županije razvrstanim u županijske i lokalne ceste. Županijska uprava za ceste ostvaruje prava i obaveze kao jedna od pravnih sljednika bivšeg poduzeća „Hrvatske ceste“ poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj sukladno zakonu i propisima donešenim na temelju Zakona o cestama, Akta ministra o podjeli imovine, prava i obveza JP „Hrvatske ceste“, Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste i Statutom.

Djelatnost

Osnovne djelatnosti Uprave su:

 • Upravljanje županijskim i lokalnim cestama
 • Projektiranje i ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola za županijske i lokalne ceste
 • Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta
 • Održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta
 • Vođenje podataka o županijskim i lokalnim cestama
 • Informatizacija sustava županijskih i lokalnih cesta
 • Obavješćivanje javnosti o stanju i prohodnosti županijskih i lokalnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa
 • Priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija
 • Odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim cestama
 • Organizacija naplate objekata na županijskim i lokalnim cestama
 • Izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sl. za potrebe Hrvatskog sabora RH, Vlade RH, Ministarstva i Županije
 • Poduzimanje mjera za očuvanje i zaštitu okoliša
 • Uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila te drugih stvari sa županijskih i lokalnih cesta
 • Sudjelovanje u pripremi izrade elemenata za strategiju razvitka županijskih i lokalnih cesta

U okviru navedenih djelatnosti obavljaju se svi poslovi propisani odredbama Zakona o javnim cestama.