Cestovna mreža Bjelovarsko Bilogorske županije

1767

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko – bilogorske županije brine se o ukupno 796,482 km cesta. Od toga je 497,801 km županijskih cesta, a 298,681 lokalnih cesta. Po vrsti kolnika Županijska uprava za ceste Bjelovarsko- bilogorske županije brine za 694,927 km asfaltnog kolnika, 98,026 makadama, 0,459 zemljanog kolnika te 3,070 neprohodnog dijela cesta.

Popis cesta u BBŽ po kategorijama:

Rekapitulacija ocjene stanja lokalnih i županijskih cesta na području BBŽ 2019.g.

Vrsta kolnika – grafikon

Stupanj moderniziranosti – grafikon

Legenda ocjene stanja – Preuzmite dokument u PDF