Cestovna mreža Bjelovarsko Bilogorske županije

2286

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko – bilogorske županije brine se o ukupno 757,956 km cesta. Od toga je 469,932 km županijskih cesta, a 288,6024 lokalnih cesta.

Po vrsti kolnika Županijska uprava za ceste Bjelovarsko- bilogorske županije brine za 675,771 km asfaltnog kolnika, 78,691 makadama, 0,459 zemljanog kolnika te 3,035 neprohodnog dijela cesta.

Popis cesta u BBŽ po kategorijama:

REKAPITULACIJA OCJENE STANJA LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 2023. g. (NN 59/23)

Vrsta kolnika – grafikon

Stupanj moderniziranosti – grafikon

Preuzmite dokument u PDF

Legenda ocjene stanja – Preuzmite dokument u PDF