Izjava o pristupačnosti

KLASA: 340-09-22-08/200
URBROJ: 345-05-01-1-22/765
Bjelovar, 24.06.2022.

Sukladno članku 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine 17/19) Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske  županije objavljuje slijedeću

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Općenito

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, kao tijelo javnog sektora, nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnim korisnicima, osobito osobama sa invaliditetom, osobama starije životne dobi i osobama s određenim smetnjama u percepciji, a u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine 17/19), kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL.L 327,2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu: https://www.zucbbz.com/.

Na mrežnoj stranici https://www.zucbbz.com/  izbornik pristupačnosti aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u lijevom gornjem uglu stranice.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica: https://www.zucbbz.com/  većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, a iznimke od usklađenosti očituju se u slijedećem:

Iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju.
Poneki dijelovi teksta nisu poravnati u lijevo. Postoje poveznice na PDF dokumente. Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata te nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana. Postoji mogućnost da se sadržaj stranica u različitim preglednicima ne prikazuje uvijek na isti način.

Za sve navedene neusklađenosti Županijska uprava za ceste se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. citiranog Zakona.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Županijske uprave za ceste.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u korištenju naše mrežne stranice i/ili ako želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas putem elektroničke pošte: zuc.bbz@gmail.com, telefonom: +385 43 241 573 ili poštom na adresu: Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, J.Jelačića 2, 43000 Bjelovar.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnim stranicama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb, telefonom na broj: 01 2099 120 ili putem elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr