22.3 C
Bjelovar
Utorak, 25 lipnja, 2024

Upravno vijeće

Upravno vijeće Uprave obavlja slijedeće poslove:

 • Donosi Statut i druge normativne akte
 • Predlaže županijskoj skupštini kandidata za imenovanje Ravnatelja
 • Sklapa ugovor o radu s Ravnateljem
 • Donosi godišnje programe rada i razvoja, te ih daje Županijskoj skupštini na usvajanje
 • Odlučuje o godišnjem financijskom planu, te ih daje Županijskoj skupštini na usvajanje
 • Nadzire izvršavanje usvojenih programa rada i razvoja, te izvršavanje financijskog plana
 • Odlučuje o godišnjem izvješću o radu na prijedlog Ravnatelja
 • Odlučuje o stjecanju, opterećenju ili otuđenju imovine uz suglasnost Župana
 • Odlučuje o nabavi, odnosno prodaji osnovnih sredstava, o izvođenju investicijskih radova
 • Odlučuje o uzimanju zajmova uz suglasnost Župana
 • Predlaže osnivaču promjenu djelatnosti
 • Daje Osnivaču i Ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelatnosti
 • Donosi i druge odluke, te obavlja i druge poslove koje može po zakonu, Statutu ili drugim aktima.

Upravno vijeće:

Ivica Vranjić, predsjednik
Nikola Jaković, član
Slavko Došen, član
Branimir Miler, član
Damir Grbanović, član

Preskoči na sadržaj