Godišnja naknada za ceste – načini plaćanja

190

Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti godišnju naknadu za korištenje javnih cesta (“cestarinu”). Iznos godišnje naknade utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Godišnju naknadu možete uplatiti direktno na račun ŽUC-a HR321001005-1702403205 čime ćete uštedjeti zbog usluge naplate godišnje naknade koju računaju stanice za tehnički pregled vozila ako se uplaćuje kod njih.

Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćenog iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta. Vlasnik motornih i priključnih vozila može županijskoj upravi za ceste u roku od 15 dana podnijeti pisani
zahtjev za povrat dijela plaćenog iznosa godišnje naknade.