Informacije o prethodnom savjetovanju 14/24/MV

11

Objavljene su Informacije o prethodnom savjetovanju – Radovi na izvanrednom održavanju kolnika ŽC3090, Velika Trnovitica.

https://eojn.hr/prior-consultation-eo/11864

Prethodno savjetovanje sa zaineresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH, te Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi. Više na: https://eojn.nn.hr

Preuzmite dokument (PDF)