NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije

242

Klasa: 340-09-22-05/18
Urbroj: 345-05-01-1-22/1138 od 10. X. 2022. (6790)

Na temelju ovlasti navedenih u člancima (38. – 42.) Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 23. Statuta i članka 7. Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravno vijeće na svojoj 10. sjednici održanoj 30. 9. 2022. godine donosi odluku kojom se raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije.

Detalje natječaja možete pogledati na sljedećoj poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8345423.html