Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj

650

NN 121/2020 (6.11.2020.), Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2366

Na temelju članka 193. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

ODLUKU

O OBVEZNOJ UPORABI ZIMSKE OPREME NA ZIMSKIM DIONICAMA JAVNIH CESTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Ovom Odlukom određuje se obvezna uporaba zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj i to u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine.

II.

Zimske dionice su:

AUTOCESTE
Oznaka ceste Opis ceste Duljina (km)
A1 Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – čvorište Maslenica 242,4
A2 G. P. Macelj (granica Rep. Slovenije) – Trakošćan – Krapina – Zagreb (čvorište Jankomir, A3) 61,00
A3 G. P. Bregana (granica Rep. Slovenije) – Zagreb – Sl. Brod – G.P. Bajakovo (granica Rep. Srbije) 306,00
A4 G. P. Goričan (granica Rep. Mađarske) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A3) 97,00
A5 Čvorište Osijek – Đakovo – čvorište Sredanci (A3) 51,8
A6 Čvorište Bosiljevo 2 (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7) 81,00
Ukupno kilometara autocesta 839,2
DRŽAVNE I ŽUPANIJSKE CESTE
Oznaka ceste Opis ceste Duljina (km)
DC 1 G. P. Macelj (gr. R. Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin 338,7
DC 2 G. P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) – Varaždin – Virovitica – Našice – Osijek – Vukovar – G. P. Ilok (gr. R. Srbije) 347,5
DC 3 G. P. Goričan (gr. R. Mađarske) – Čakovec – Varaždin – Breznički Hum – Zagreb – Karlovac – Rijeka (D8) 218,4
DC 5 G. P. Terezino Polje (gr. R. Mađarske) – Virovitica – Veliki Zdenci – Daruvar – Okučani – G. P. Stara Gradiška (gr. BiH) 123,1
DC 6 G. P. Jurovski Brod (gr. R. Slovenije) – Ribnik – Karlovac (D1) 32,1
DC 6 G. P. Dvor (gr. BiH) – Dvor (D47) 2,4
DC 7 G. P. Duboševica (gr. R. Mađarske) – Beli Manastir – Osijek (D2) 43,0
DC 7 Čvorište Velika Kopanica (A3) – G. P. Slavonski Šamac (gr. BiH) 13,2
DC 23 Josipdol (D42) – Senj (D8) 68,5
DC 25 Lički Osik (D50) – Gospić (D50) 7,5
DC 27 Gračac (D50) – D. Karin (D502) 40,5
DC 30 Čvorište Buzin (A3) – Velika Gorica – Žažina (D36) 38,8
DC 30 Petrinja (D37) – Hrvatska Kostajnica (D47) 34,2
DC 34 Donji Miholjac (D53) – Valpovo – čvorište Osijek (A5) 41,2
DC 36 Žažina (D30) – Sisak – čvorište Popovača (A3) 33,9
DC 37 Sisak (D36) – Petrinja (D30) 13,0
DC 42 Čvorište Ogulin (A1) – Josipdol (D23) 5,5
DC 45 Veliki Zdenci (D5) – Garešnica – čvorište Kutina (A3) 43,6
DC 46 G. P. Tovarnik (gr. R. Srbije) – Vinkovci (D55) 32,7
DC 47 G. P. Jasenovac (gr. BiH) – čvorište Novska (A3) 8,5
DC 47 Hrvatska Kostajnica (D30) – Dvor (D6) 24,5
DC 50 Žuta Lokva (D23) – Otočac – Gospić – Gračac (D27) 104,2
DC 53 G. P. Donji Miholjac (gr. R. Mađarske) – Našice – G. P. Slavonski Brod (gr. BiH) 91,6
DC 53 D525 – Sl. Brod (gr. BiH) 3,2
DC 54 Maslenica (D8) – Zaton Obrovački (D27) 13,5
DC 55 Čvorište Županja (A3) – G. P. Županja (gr. BiH) 8,1
DC 204 G. P. Pribanjci (gr. R. Slovenije) – Bosanci (D3) – čvorište Bosiljevo 1 (A1) 6,3
DC 208 G. P. Trnovec (gr. R. Slovenije) – Nedelišće (D3) 6,9
DC 209 G. P. Mursko Središće (gr. R. Slovenije) – Šenkovec – Čakovec (D3) 17,3
DC 212 D7 – Kneževi Vinogradi – G. P. Batina (gr. R. Srbije) 22,1
DC 213 D2 – G. P. Erdut (gr. R. Srbije) 26,7
DC 214 Županja (D55) – Gunja – gr. BiH 28,8
DC 217 Ličko Petrovo Selo (D1) – G. P. Ličko Petrovo Selo (gr. BiH) 3,0
DC 519 Dalj (D213) – Borovo (D2) 16,2
DC 525 Čvorište Sl. Brod zapad (A3) – D53 2,2
DC 528 Varaždin (D2) – čvorište Varaždin (A4) 2,4
Ukupno kilometara državnih cesta 1.863,3
TRANZITNI PROMET IZ HRVATSKIH LUKA

Oznaka

ceste

Opis ceste Duljina (km)
LUKA VUKOVAR
DC 2 Riječno pristanište Vukovar – Borovo (D55) 2,7
DC 55 Borovo (D2) – Vinkovci – čvorište Županja (A3) 41,5
LUKA OSIJEK
DC 417 Riječno pristanište Osijek – čvorište Osijek – istok (D2) 2,3
LUKA I RAFINERIJA SISAK
DC 36 Sisak (D36) – čvorište Popovača (A3) 21,6
Ukupno kilometara državnih cesta 68,1

 

III.

Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

IV.

Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,50 tona, sukladno posebnom propisu, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.

Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.

V.

Upravitelji javnih cesta obvezni su za javne ceste iz točke II. ove Odluke kojim upravljaju, putem medija obavijestiti javnost o obveznoj uporabi zimske opreme.

VI.

Karta zimskih dionica javnih cesta u Republici Hrvatskoj na kojima je obvezna uporaba zimske opreme u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine, nalazi se u Prilogu 1. koji čini sastavni dio ove Odluke.

VII.

Nadzor nad odvijanjem prometa motornih vozila po ovoj Odluci provodit će Ministarstvo unutarnjih poslova u skladu s propisima iz svog djelokruga.

VIII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 145/13).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-04/71

Urbroj: 530-06-2-2-20-3

Zagreb, 4. studenoga 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

Karta zimskih dionica javnih cesta u Republici Hrvatskoj na kojima je obvezna uporaba zimske opreme
u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine