Odluka o odabiru kandidata (30.04.2021)

1329

KLASA: 340-09-21-05/12
UR.BROJ: 345-05-01-1-21/229-6
Bjelovar, 30.04.2021.

Na temelju članka 102. stavka 5. Županijske uprave za ceste, natječaja objavljenog u NN broj 29/2021. od 24.03.2021. godine i na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za radno mjesto Stručni suradnik za građenje i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, ravnatelj Županijske uprave za ceste, donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na natječaj
I
Nakon provedenog natjecajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove radnog mjesta Stručni suradnik za građenje i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta izabran je kandidat koji ispunjava sve zakonske i uvjete iz natječaja i to:

1. TOMO RADIĆ, Bjelovar

II
lzabrani kandidat se obvezuje odmah po objavi Odluke javiti u Županijsku upravu za ceste radi dogovora o stupanju na rad.
III
Svi prijavljeni kandidati imaju pravo uvida u natjecajnu dokumentaciju izabranog kandidata radnim danom od 08.00 do 12.00 u Županijskoj upravi za ceste.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana donošenja.
V
Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Upravnom vijeću županijske uprave za ceste u roku od 15 dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ustanove.

 

Pozdrav s poštovanjem!
Ravnatelj ŽUC-a:
Mladen Marušić, dipl.ing.građ.

Preuzmi dokument u PDF