Popis gospodarskih subjekata 11.05.2022.

56

Objavljen je popis gospodarskih subjekata s kojima Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-­bilogorske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, odnosno koji ne smiju biti podugovaratelji odabranom ponuditelju.

Preuzmite dokument (PDF)