Potpisani novi sporazumi za obnovu prometnica na području BBŽ

157

Mladen Marušić v.d. ravnatelj Županijske uprave za ceste, uz prisustvo bjelovarsko-bilogorskog župana Damira Bajsa, potpisao je novi set Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju obnove prometnica na području Bjelovarsko-bilogorske županije s čelnicima Općina Rovišće, Veliki Grđevac, Nove Rače, Kapele, Velikog Trojstva i Ivanske. Kada se tomu pridodaju već potpisani Sporazumi slobodno možemo reći kako je Županijska uprava za ceste do sada potpisala Sporazume za obnovu cesta s 11 jedinica lokalne samouprave.

Bjelovarsko-bilogorska županija, točnije njena Županijska uprava za ceste nastavlja s obnovom prometnica na području cijele županije. Naime, prošle godine nakon četiri godine pauze ponovno se krenulo u program cestogradnje u našoj županiji, pa je tako asfaltirano tijekom 2016. godine desetak kilometara prometnica vrijednih oko 10 milijuna kuna većinom sredstvima Županijske uprave za ceste.

U studenom prošle godine Županijska uprava za ceste raspisala je Javni poziv prema jedinica lokalne samouprave da same predlože dionice cesta na svom području koje su im prioritetne za obnovu. Na Javni poziv ŽUC-a javile su se gotovo sve općine i gradovi i to po modelu financiranja 50-50.

Prije nešto manje od dva mjeseca prve jedinice lokalne samouprave bile su potpisale ugovore za obnovu cesta na svom području, a riječ je o Općinama Severin, Velika Pisanica, Kapela i Grad Grubišno Polje.

Današnji ugovori potpisuju se sa sedam općina i gradova s područja Bjelovarsko-bilogorske županije. Riječ je o Sporazumima koji su realizacija pisama namjere samih općina i gradova, dakle o dionicama koje su sami predložili kao prioritetne za obnovu.

1. Općina Rovišće
Ceste: lokalna cesta LC 37009, dionica Gornje Rovišće, duljina dionice 1130,00 m
lokalna cesta LC 26121, dionica Kraljevac, duljina dionice 720 m
Okvirna vrijednost radova za obje dionice je 1.456.068,04 kn.

2. Općina Kapela
Cesta: lokalna cesta LC 37023, dionica Nova Diklenica, duljina dionice 800,00 m
Okvirna vrijednost radova je 643.260,15 kn.

3. Općina Veliki Grđevac
Ceste: županijska cesta ŽC 3095, dionica Zrinska, duljina dionice 1130,00 m
županijska cesta ŽC 3092, dionica V. Grđevac-D. Kovačica, duljina dionice 2500,00 m
Okvirna vrijednost radova za obje dionice je 3.659.116,75 kn.

4. Općina Nova Rača
Cesta: lokalna cesta LC 37078, dionica N. Rača – S. Kovačica, duljina dionice 4600,00 m
Okvirna vrijednost radova je 2.982.031,22 kn.

5. Općina Veliko Trojstvo
Cesta: županijska cesta ŽC 3027, dionica V. Trojstvo, duljina dionice 1110,00 m
Okvirna vrijednost radova je 1.574.852,36 kn.

6. Grad Čazma
Ceste: lokalna cesta LC 37053, dionica D. Draganec, duljina dionice 1000,00 m
lokalna cesta LC 31124, dionica Prnjarovac, duljina dionice 900,00 m
Okvirna vrijednost radova za obje dionice je 1.460.080,75 kn.

7. Općina Ivanska
Cesta: županijska cesta kroz naselje Srijedska, duljina dionice 4000,00 m
Okvirna vrijednost radova za dionicu je 3.400.000,00 kn

U konačnici drugi set Sporazuma obuhvaća obnovu 17 kilometara prometnica vrijednih više od 15 milijuna kuna.

Omjer financiranja je 50-50 i to Županijske uprave za ceste i jedinica lokalne samouprave. Za očekivati je da se do kraja godine obnovi 20 kilometara prometnica vrijednih oko 20 milijuna kuna na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

“Očekujemo da potpisom ovog sporazuma idemo korak prema konačnom cilju, a to je da će kroz ovaj program vjerojatno biti ukupno preko 20 milijuna kuna. Zasad je 5 milijuna kuna u ovom dijelu, ali još imamo zahtjeve općina i gradova koji će biti potpisivani sukcesivno. Zahvaljujem našim partnerima jer se de facto radi o sredstvima općina i gradova, ali u zajedničkom projektu. Što se tiče Županijske uprave za ceste, temeljem javnog poziva financirat ćemo polovicu, a drugu polovicu će se omogućiti da se plaća, ne u jednoj godini, nego kroz rate kako bi se omogućilo da se rastereti proračun i da se programi provedu kroz više godina. Županija i Županijska uprava za ceste će napraviti i dio financiranja kao i dalje, 100% sredstvima Županijske uprave za ceste. Time bismo u 2017.godini mogli reći da će to biti godina najvećeg ulaganja u županijske ceste, najvjerojatnije u povijesti županije. Potpisom ovog ugovora svaka od ovih dionica ide u natječaj. Poslovi asfaltiranja obavljat će se na način da kada se ugovori izvođenje s pojedinim izvođačem koji je to dobio na javnom na javnom natječaju, moći će se pustiti njih na gradilište da se napravi ono što je potrebno. Prvi setovi ugovora već su pri završetku ili su završeni ugovorima o natječajima. „ rekao je župan Bajs.

„Zatražili smo pisma interesa da vidimo koje su najzanimljivije dionice za jedinice lokalne samouprave kako bismo ih uvrstili u plan za 2017. godinu. Također, jedinice lokalne samouprave mogle su se izjasniti koliko rata žele kao uvjet u natječaju. Sada nam završavaju četiri natječaja, dva su bila ispod 500.000,00 kuna, završila su 9. ožujka, a dva natječaja Kapela i Pisanica završavaju 13. ožujka. Tako ćemo i s ovim pravcima, ovisno o vrijednosti. Tu je većina u vrijednosti preko 500.000,00 kuna + PDV. Morat će napraviti e-nabavu gdje će se javiti ponuditelji koji će smatrati da mogu odraditi te poslove.“, objasnio je v.d. ravnatelj ŽUC-a Mladen Marušić.