Pravo na pristup informacijama

593

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Županijskoj upravi za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • putem pošte na adresu: Ul. Josipa Jelačića 2, 43000, Bjelovar
  • elektroničkom poštom na: zuc.bbz@gmail.com

ili donijeti osobno u urudžbeni zapisnik Županijskoj upravi za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

KATALOG INFORMACIJA
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
OIB
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR
ODLUKA O OSNIVANJU ŽUC-A 2005
OBAVIJEST O RAZVRSTAVANJU POSLOVNOG SUBJEKTA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU

Katalog informacija Županijske uprave za ceste BBŽ – Preuzmi dokument u PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu – Preuzmi dokument u PDF

Zahtjev za pristup informacijama – Preuzmi dokument u PDF

OIB – Preuzmi dokument u PDF

Izvadak iz sudskog registra – Preuzmi dokument u PDF

Rješenje o upisu u sudski registar – Preuzmi dokument u PDF

Odluka o osnivanju Žuca 2005. – Preuzmi dokument u PDF