Prethodno savjetovanje – javna nabava male vrijednosti (ŽC3027)

167

Izvanredno održavanje ŽC3027, dionica: Šandrovac

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 u daljnjem tekstu Zakon), Naručitelj Županijska uprava za ceste Bjelovarsko bilogorske županije koju zastupa Ravnatelj Mladen Marušić provodi prethodno savjetovanje u postupku javne nabave male vrijednosti: Radovi na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC3027, dionica: Šandrovac.

Prethodno savjetovanje sa zaineresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH, te Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi. Više na:  https://eojn.nn.hr

Preuzmi dokumente u PDF: nacrtsavjetovanje, izvješće