Prethodno savjetovanje ŽC3301

340

Sanacija klizišta i ceste, ŽC3301; dionica: D. Daruvar- Suhopolje

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 u daljnjem tekstu Zakon), Naručitelj Županijska uprava za ceste Bjelovarsko bilogorske županije koju zastupa Ravnatelj Mladen Marušić provodi prethodno savjetovanje u postupku javne nabave male vrijednosti: Sanacija ceste i klizišta, ŽC33301, dionica: D. Daruvar- Suhopolje.

Prethodno savjetovanje sa zaineresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH, te Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi. Više na:  https://eojn.nn.hr

Preuzmi dokumente u PDF: nacrt, Prethodno savjetovanje, Batinjani – glavni i izvedbeni projekt, Izvješće