Zahtjev za izdavanje suglasnosti za postavljanje reklamnih objekata

1041

Na javnim cestama i zaštitnom pojasu uz javnu cestu nije dopušteno postavljenje reklame na mjestima na kojima bi zbog svog sadržaja, položaja te odnosa prema javnoj cesti reklama ugrožavala sigurnost prometa. Suglasnost za postavljenje reklama na županijskim i lokalnim cestama Bjelovarsko-bilogorske županije izdaje Županijska uprava za ceste Bjelovarsko- bilogorske županije sukladno članku 59., Zakona o cestama (NN 84/11)

Preuzmi dokument u PDF