Most preko potoka Željnjak u Siraču

512

Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije je u svom planu za period 2020.-2021.godina, predvidjela izvođenje radova na rekonstrukciji mosta preko potoka Željnjak u Siraču, na županijskoj cesti ŽC 3291.

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave potpisan je Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji mosta preko potoka Željnjak u Siraču u studenom 2020. godine.

Predmetni Ugovor je potpisan između Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije kao investitora i zajednice gospodarskih subjekata koju čine: Hidroregulacija d.d.- Bjelovar i Radnik d.d.- Križevci, kao izvoditelja radova.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.900.048,85 kn s PDV-om, a izvoditelj radova se obvezuje ugovorene radove u potpunosti izvesti u roku od 6 mjeseci od dana uvođenja u posao. Radovi na rekonstrukciji mosta su započeli danom upisa u građevinski dnevnik, odnosno sa 01.12.2020. godine.

Trenutno se izvode radovi na izradi oplate, te postavi armature upornjaka, krila upornjaka i rasponske armirano-betonske ploče.