Nastavlja se obnova prometnica na području BBŽ

215

Mladen Marušić v.d. ravnatelj Županijske uprave za ceste, uz prisustvo bjelovarsko-bilogorskog župana Damira Bajsa, potpisao je Sporazume o zajedničkom sufinanciranju obnove prometnica na području Bjelovarsko-bilogorske županije s čelnicima Grada Grubišnog Polja i Općina Kapela, Severin i Velika Pisanica.

Bjelovarsko-bilogorska županija, točnije njena Županijska uprava za ceste nastavlja s obnovom prometnica na području cijele županije. Naime, prošle godine nakon četiri godine pauze ponovno se krenulo u program cestogradnje u našoj županiji, pa je tako asfaltirano tijekom 2016. godine desetak kilometara prometnica vrijednih oko 10 milijuna kuna većinom sredstvima Županijske uprave za ceste.

U studenom prošle godine Županijska uprava za ceste raspisala je Javni poziv prema jedinica lokalne samouprave da same predlože dionice cesta na svom području koje su im prioritetne za obnovu. Na Javni poziv ŽUC-a javile su se gotovo sve općine i gradovi i to po modelu financiranja 50-50. Današnji potpis Sporazuma obuhvaća gotovo 8 kilometara prometnica vrijednih u obnovi više od 4,5 milijuna kuna.

1. Grad Čazma
– LC 37053 dionica : Donji Draganac cca 1000 m i
– LC 31124 dionica : Prnjarovac cca 900 m

Okvirna vrijednost radova : 1.460.080,75 kuna

2. Općina Kapela
– LC 37003 dionica : Visovi u duljini cca 1290 m

Okvirna vrijednost radova : 995.103,38 kn
Omjer financiranja 50%-50%

3. Općina Severin
– ŽC 3029 dionica : Severin – Dautan u duljini cca 1300 m

Okvirna vrijednost radova : 436.466,68 kn
Omjer financiranja 50%-50%

4. Općina Velika Pisanica
– LC 37087 dionica : V. Pisanica – N. Pisanica u duljini cca 2000 m

Okvirna vrijednost radova : 991.366,80

5. Grad Grubišno Polje
– LC 37123 dionica : Dapčevački Brđani cca 1200 m

Okvirna vrijednost radova : 620.032,50 kn

Riječ je o prvih pet Sporazuma za ovu 2017. godinu, nakon kojih će uslijediti potpisivanje novih Sporazuma s jedinicama lokalne samouprave, a za očekivati je da se do kraja godine obnovi 20 kilometara prometnica vrijednih oko 20 milijuna kuna.
„Naznačit ću da Županijska uprava za ceste niz godina nije vršila niti modernizacije niti nova asfaltiranja. Tek smo prošle, 2016. godine ušli u sveobuhvatniji program koji treba nadoknaditi onaj zaostatak koji smo imali. Kad govorimo o tome, govorimo o činjenici da je prošle godine niz prometnica moderniziran, posebice one koji su prometne, koje imaju naselja uz županijsku prometnicu ili koje imaju značaj za spoj sa susjednim županijama. Investicija je bila vrijedna oko 10 milijuna kuna i mi ćemo dio ukupnosti investicija nastaviti o trošku Županijske uprave za ceste i u 2017. godini. Ujedno je Županijska uprava za ceste raspisala poziv za zajednički dogovor s jedinicama lokalne samouprave s područja naše županije gdje bi modelu 50:50 ušli u zajednički projekt prometnica županijskog karaktera na način da one odaberu prometnice koje smatraju bitnima i da odaberu model financiranja koji je njima prihvatljiv, a koji će biti uvjet natječaja. Istaknuo bih da ćemo potpisati 4 sporazuma, a peti naknadno s Gradom Čazmom. Ukupna vrijednost ovih prometnica je oko 4.500.000,00 kuna. Ovo je tek početak potpisa seta ovih ugovora jer nam još uvijek dolaze zahtjevi od gradova i općina. Svaki pojedini zahtjev će se razmotriti i kada uskladimo sve uvjete koje oni predlažu, potpisat ćemo ugovore i krenuti korak dalje. Nakon potpisa ovih ugovora Županijska uprava za ceste će krenuti raspisivati natječaje za izvoditelje. To znači da bismo ovu zimu, kada nema radova na modernizaciji ili asfaltiranju cesta, iskoristili za papirnati dio posla, a to je odabir izvođača, dogovori s njima, tako da bismo u proljeće, kada vremenski uvjeti to budu dozvoljavali, krenuli s radovima. Temeljem zahtjeva koje ćemo danas potpisati i temeljem zahtjeva koji dolaze i dalje u ŽUC, moramo reći da će u 2017. godini biti obiman program modernizacije i asfaltiranja županijskih cesta. Očekujemo da će ukupan iznos, kada spojimo što će lokalna samouprava, ali i ŽUC osigurati za to, biti gotovo preko 20.000.000,00 kuna. Time ćemo riješiti pitanje dobrog dijela prometnica s prioritetom na naselja koja imaju veliki broj stanovnika, a loše županijske prometnice koje su bitne za prometnu povezanost ili one koje smatramo da su bitne radi gospodarskog karaktera prometa koji njima ide. Veseli me što u partnerskom odnosu možemo napraviti tako velike projekte. Zahvaljujem i gradonačelniku i ovdje nazočnim načelnicima, ali i drugima s kojima ćemo kroz vrijeme potpisati ugovore“, naglasio je župan Bajs.

„Zahvalio bih se lokalnoj samoupravi, dakle kolegama načelnicima koji su biti aktivni dionici da bi došlo do potpisivanja ovih ugovora. Ovi ugovori su prvi zato što su oni bili najaktivniji gdje smo definirali i sve stavke i ne samo njihov interes i koju dionicu, nego su i inženjeri Županijske uprave za ceste napravili troškovnike na terenu, vidjeli preliminarne cijene troškova, tako da bi mogli vidjeti je li sufinanciranje od 50% njima puno ili ne i procijeniti svoje mogućnosti. S ovim jedinica lokalne samouprave definirali smo sve parametre. Od ostalih koji će uslijediti, neki su pri kraju, a neki još trebaju korigirati troškovnike. Nama, Županijskoj upravi sada predstoji raspisivanje natječaja prema javnoj nabavi prema parametrima koji su unutar ovih ugovora“, istaknuo je Mladen Marušić, v.d. ravnatelja ŽUC-a.

„Zahvaljujemo županu i direktoru Županijske uprave za ceste na raspisivanju natječaja za ove projekte koji su nama dobrodošli. Naša funkcija i je da vodimo brigu o našim građanima kako bi im stvorili što bolje uvjete. Nama u Grubišnom Polju je to posebno bitno zato što pretpostavljam da će biti uključen i jedan dio tvrtke koji se nalazi u Grubišnom Polju, asfaltna baza koja proizvodi. Nadam se da će na natječaju proći što više naše građevinske operative jer to znači i više zaposlenih s područja naše županije“, rekao je Zlatko Mađeruh, gradonačelnik Grada Grubišnog Polja.

„Posebno sam radostan i sretan što će se u Velikoj Pisanici, u najdužem naselju u Hrvatskoj, nastaviti asfaltiranje, odnosno modernizacija županijske, odnosno lokalne ceste. Sada nastavljamo tamo gdje smo stali prije oko 10 godina. Zadovoljan sam što je Županija krenula u ovaj projekt i kao što je rekao gradonačelnik iz Grubišnog Polja, naša je obveza da zajedno u partnerskim odnosima s Županijom to svi i činimo. Ove godine ćemo napraviti oko 2 kilometra i županu stojimo dalje na usluzi na svim daljnjim dobrim projektima. Zahvaljujemo se na ovom natječaju koji ste raspisali“, naglasio je Fredi Pali, načelnik Općine Velika Pisanica.

„Prije svega, zahvaljujem se županu i ravnatelju Županijske uprave za ceste u ime svih mještana Općine Kapela, pogotovo mještana na dionici između Kobasičara i Visova, gdje će se obnoviti oko 1.290 metara ceste koja je bitna i jednom dijelu mještana iz Općine Rovišće i Općine Zrinski Topolovac. Prošle godine smo realizirali i naselje Stara Diklenica. U Kapeli imamo spremnu još jednu cestu pa ako ostane sredstava, preporučamo se da to napravimo do kraja godine“, istaknuo je Danijel Kovačec, načelnik Općine Kapela.

„Zahvalit ću Županiji i Županijskoj upravi za ceste da ova cesta od 1.300 metara ide u obnovu. Ona povezuje Severin i Dautan i također povezuje dvije općine i za naše mještane jako dobro dođe“, rekao Žarko Žgela, načelnik Općine Severin.