Održana sjednica upravnog vijeća

111

Dana 18.11.2016. godine održana je sjednica Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije na kojoj je donijeta Odluka o raspisivanju javnog nadmetanja za potrebe sklapanja Okvirnog sporazuma za izvođenje radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Bjelovarsko-bilogorske županije od 2017.g. do 2020.g..