Odluka – O obustavi postupka Javnog natječaja

903

KLASA: 340-09-21-05/4
UR.BROJ: 345-05-01-1-21/84-3
Bjelovar, 23.02.2021.

Na temelju članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije i Članka 7.  Pravilnika o radu Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, Ravnatelj Županijske uprave donosi

 

ODLUKU

O obustavi postupka Javnog natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

I.

         Obustavlja se postupak javnog natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Županijsku upravu za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, na radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA GRAĐENJE I IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH  CESTA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, po raspisanom javnom natječaju UR.BROJ.:345-05-01-1-21/84-2, od 05.veljače 2021., koji je objavljen na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici Županijske uprave za ceste i na stranicama službenog lista Narodne novine d.d..

II.

Postupak javnog natječaja obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja javnog natječaja.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Županijska uprava za ceste
Bjelovarsko-bilogorske županije
Ravnatelj:
Mladen Marušić, dipl.ing.građ.

 

Preuzmi dokument u PDF