Odluka o obustavi postupka Javnog natječaja

390

Na temelju članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije i Članka 7. Pravilnika o radu Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, Ravnatelj Županijske uprave donosi

ODLUKU

O obustavi postupka Javnog natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

I.

Obustavlja se postupak javnog natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Županijsku upravu za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, na radno mjesto VODITELJ ODJELA ZA GRAĐENJE I IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH  CESTA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, po raspisanom javnom natječaju UR.BROJ.:345-05-01-1-20/377-1, od 26.lipnja 2020., koji je objavljen na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Županijske uprave za ceste.

II.

Postupak javnog natječaja obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja javnog natječaja.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranici Županijske uprave za ceste (https://www.zucbbz.com/) i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr/)

 

Županijska uprava za ceste
Bjelovarsko-bilogorske županije
Ravnatelj:

Mladen Marušić, dipl.ing.građ.