ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA

2438

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
KLASA: 340-09-21-05/34
UR.BROJ: 345-05-01-1-21/645-5
Bjelovar, 18.10.2021.

Na temelju članka 16. Statuta Zupanijske uprave za ceste, natječaja (Klasa: 340-09-21-05/34, Ur.broj: 345-05-01-1-21/645-1) objavljenog na web stranici Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Narodnim novinama (98/2021) i na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za radno mjesto administrativni tajnik, ravnatelj Županijske uprave za ceste, donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA
prijavljenih na natječaj

I

Nakon provedenog natječajnog postupka, u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove radnog mjesta administrativni tajnik/tajnica izabrana je kandidatkinja koja ispunjava sve zakonske uvjete i uvjete iz natječaja i to:

Dijana Šafran, Aleja Blaža Jurišića 57, 10 040 Zagreb

II

Izabrani kandidat se obvezuje odmah po objavi Odluke javiti u Županijsku upravu za ceste radi dogovora o stupanju na rad.

III

Svi prijavljeni kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata svaki radni dan od 12:00 h do 14:00 h u Županijskoj upravi za ceste.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom nakon dana donosenja.

V

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Upravnom vijeću županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije u roku od 15 dana od dana objave na web stranici i oglasnoj ploči Ustanove.

Preuzmi dokument u PDF