Obavijest o tijeku izbora, popis kandidata/kinja za testiranje- razgovor za radno mjesto administrativnog tajnika na neodređeno vrijeme

2611

Komisija za pregled natječajne dokumentacije javnog natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Županijske uprave za ceste Bjelovarsko- bilogorske županije i službenom glasilu Narodne novine 98/2021 za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme  utvrdilo je popis kandidata koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Razgovor s Komisijom za odabir kandidata održati će se u službenim prostorijama ŽUC-a, Josipa Jelačića 2, Bjelovar, prema rasporedu u prilogu.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe razgovoru smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima u postupku.

POPIS KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ADMINISTRATIVNI TAJNIK/TAJNICA KOJI ZADOVOLJAVAJU TRAŽENE UVJETE I MOGU PRISTUPITI NA RAZGOVOR

U Bjelovaru, 28.09.2021.

Redni

broj

Ime i prezime/adresa Razgovor

datum/vrijeme

1. Martina Kruljac

Zvijerci 26

43000 Bjelovar

 

04.10.2021.

9,00

2. Silvana Ravlić

Trojstvena 41

43000 Bjelovar

04.10.2021.

9,15

3. Dajana Dabić

Križevačka cesta 19

43000 Bjelovar

04.10.2021.

9,30

4. Olga Ruklić

A.G.Matoša 19

43240 Čazma

04.10.2021.

9,45

5. Mihaela Ćuk

Ante Starčevića 1

43212 Rovišće

 

04.10.2021.

10,00

6. Marina Jurić

Stari Pavljani 20

43000 Bjelovar

 

04.10.2021.

10,15

7. Željka Sinković

Grabik 31

43240 Čazma

04.10.2021.

10,30

8. Žana Kovačić

Martinac 72

43240 Čazma

04.10.2021.

10,45

9. Tomislav Toncer

Stjepana Radića 59

Predavac

04.10.2021.

11,00

10. Kristina Sinković

Kamila Kolba 2d

43000 Bjelovar

04.10.2021.

11,15

11. Kristijan Diebalo

Gudovac 144

43000 Bjelovar

04.10.2021.

11,30

12. Tijana Hadžija

Hrvatske Republike 41

Velika Pisanica

05.10.2021.

9,00

13. Nives Hlupić

Trg A.G.Matoša 12

43000 Bjelovar

05.10.2021.

9,15

14. Kristina Matić

A.Mihanovića 8d

43000 Bjelovar

05.10.2021.

9,30

15. Janja Sertić

Kalnička 15

43000 Bjelovar

05.10.2021.

9,45

16. Ivan Serdarušić

Križevačka cesta 16

43000 Bjelovar

05.10.2021.

10,00

17. Renato Škudar

Ferde Gassmanna 17

T.Markovac

05.10.2021.

10,15

18. Natalija Škudar

Ferde Gassmanna 17

T.Markovac

05.10.2021.

10,30

19. Adrijana Koren

Naselje K.Zvonimira 3/1

43000 Bjelovar

05.10.2021.

10,45

20. Martina Tandara

Ul. S.Radića 109

Predavac

05.10.2021.

11,00

21. Draženka Lacković

Ivana Česmičkog 5

43000 Bjelovar

05.10.2021.

11,15

22. Maja Hećimović

Novoseljanska 104

43000 Bjelovar

06.10.2021.

9,00

23. Denis Erceg

Vlatka Mačeka 16

43000 Bjelovar

06.10.2021.

9,15

24. Željko Tomljenović

Mlinovac 50a

43000 Bjelovar

06.10.2021.

9,30

25. Martina Sabljarić

N.Š.Zrinskog 5

43212 Rovišće

06.10.2021.

9,45

26. Marina Đorić

Male Sredice 34

43000 Bjelovar

06.10.2021.

10,00

27. Josipa Župčić

108. Puka 2

43000 Bjelovar

06.10.2021.

10,15

28. Monika Vuković

Ivana Mažuranića 4

43000 Bjelovar

06.10.2021.

10,30

29. Valentina Bašić

Ivana Cankara 5

43000 Bjelovar

 

06.10.2021.

10,45

30. Ivana Kalađija

I.V. Trnskog 9d

43000 Bjelovar

 

06.10.2021.

11,00

31. Marijana Tanić

Bulinac 103

43273 Bulinac

 

06.10.2021.

11,15

32. Irena Krušić

Đurđic 127

43231 Ivanska

07.10.2021.

9,00

33. Ivana Pavliš

Ciglena 20

43000 Bjelovar

07.10.2021.

9,15

34. Martina Vuglovečki

Osječka 66/1

43000 Bjelovar

07.10.2021.

9,30

35. Adrijana Župljanin

Bjelovarska 88

43500 Daruvar

07.10.2021.

9,45

36. Mila Valentić

Kosićevo

51410 Opatija

07.10.2021.

10,00

37.

 

Melanija Milović

Livadska ulica 3

43000 Bjelovar

07.10.2021.

10,15

38.

 

Dijana Šafran

Aleja B. Jurišića 57

10040 Zagreb

07.10.2021.

10,30

39.

 

Ivona Harabajsa

Moslavačka 109

43284 Hercegovac

 

07.10.2021.

10,45

40.

 

Polka Vučković

Gornje Plavnice 113

43000 Bjelovar

 

07.10.2021.

11,00

41.

 

Irina Dožudić Barić

I.V. Trnskog 18

43000 Bjelovar

07.10.2021.

11,15