Sredice Gornje

549

• Županijska uprava za ceste Bjelovarsko- bilogorske županije (Naručitelj), na temelju članka 302. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), provela je otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova na izvanrednom održavanju (modernizacija) lokalne ceste LC26094; dionica: Poljančani (ŽC2182)- Sredice Gornje, u duljini od 3860 m, širine kolnika: 4,2 m.
• Sukladno natječajnom kriteriju: ekonomski najpovoljnije ponude, izvoditelj radova je PZC d.o.o., Bilogorska 43, 43 000 Bjelovar.
• Ukupna vrijednost radova je u iznosu od 1699.485,38 kn bez PDV-a, odnosno s PDV-om u iznosu od 2.124.356,73 kn.

Radovi na modernizaciji kolnika će se financirati temeljem Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini zaključenog 19.07.2019. između Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije i Općine Kapela. Temeljem navedenog Sporazuma, čiji je predmet zajedničko sufinanciranje radova na izvanrednom održavanju ceste LC26094; dionica: Poljančani (ŽC2182)- Sredice Gornje, Općina Kapela je kao suinvestitor preuzeo obvezu plaćanja polovice iznosa radova, pri čemu je odnos financiranja 50% za Općinu Kapela i 50% za Županijsku upravu za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije.