Odluke

169
  1. Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 94/14)
  2. Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (NN br. 27/02)
  3. Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama (NN br. 61/01)
  4. Odluka o programu i načinu provjera stručne osposobljenosti zaposlenika za nadzor osovinskog pritiska, ukupne mase i dimenzija vozila (NN 47/08)
  5. Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14)
  6. Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2014. godinu (NN 116/14)
  7. Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12)
  8. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2012. godinu i projekcije za 2013 i 2014. godinu (NN 24/12)
  9. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (NN 152/13, 39/14)