Radovi na sanaciji klizišta u Krivaji

169

Ovog mjeseca započela je sanacija klizišta u mjestu Krivaja, općini Berek. Radi se o odronu koji se pojavio još pretprošle godine uslijed čega se počela urušavati prometnica. Radi propadanja tla potrebno je postaviti tri drenažne cijevi na dubini od pet metara. Gradilište je obišao ravnatelj Mladen Marušić,dipl.ing.građ.